int(1444600935)

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ biên chế công chức năm 2012 và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang;
Trên cơ sở xem xét chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu tuyển dụng biên chế sự nghiệp của các đơn vị trường học trực thuộc huyện Phú Vang; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp
- Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 cho các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện là: 2.603 biên chế.
- Số biên chế hiện có: 2.408 biên chế
- Số biên chế chưa sử dụng: 195 biên chế.
- Số biên chế tuyển dụng cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015 là: 95 biên chế.
2. Điều kiện tuyển dụng
2.1 Quy định chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.
Ghi chú: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2 Vị trí tuyển dụng
- Ngạch Giáo viên tiểu học: Số lượng 43 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học từ đại học trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;
- Ngạch Giáo viên mầm non: Số lượng 50 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non từ cao đẳng trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;
- Ngạch Kế toán viên: Số lượng 02 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ đại học trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
3. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng
3.1 Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3.2 Nội dung xét tuyển:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3.3. Cách tính điểm xét tuyển
- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
4.4.Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
4. Hồ sơ tuyển dụng viên chức:
- Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẩu quy định.
- Bản khai lý lịch theo mẫu qui định có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đăng ký dự tuyển công tác.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch, ngành dự tuyển; khi trúng tuyển phải xuất trình bảng chính để kiểm tra; Sổ đăng ký hộ khẩu.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Các loại giấy tờ liên quan chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo qui định.
5. Thời gian xét tuyển:
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2015.
- Xét tuyển: từ ngày 30/10/2015 đến hết ngày 10/11/2015.
- Dự kiến thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 15/11/2015.
Ghi chú: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, người trúng tuyển không đến làm thủ tục theo quy định thì Hội đồng tuyển dụng viên chức Huyện sẽ huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và xét bổ sung người tiếp theo trong danh sách đăng ký xét tuyển.
- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Phú Vang.
(Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang - ĐT: 054.3859092)
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015./.
Mọi người xem chi tiết thông tin tại link:
http://phuvang.thuathienhue.edu.vn/imgs/ke-hoach-tuyen-dung-2015-giao-duc.pdf
Like Page Garasales.com để nhận thông tin nhanh nhất!

Tuyển gấp Thợ Quảng Cáo, Thợ Thi Công Quảng cáo, Cty Đại Hữu 0913602352

Tuyển Gấp :
1. THỢ QUẢNG CÁO:
- số lượng: 5 người
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo: thi công alu, dán decal, căng khung hiflex...
- Lương: thõa thuận
2. THỢ CƠ KHÍ :
- Sản xuất - hàn khung sắt ...
- Lương: thõa thuận
3. Học việc:
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Mong muốn có môi... Xem tiếp
Tuyển gấp Thợ Quảng Cáo, Thợ Thi Công Quảng cáo, Cty Đại Hữu 0913602352

Tuyển NV bán hàng

SHOP GIÀY PHƯƠNG ANH CẦN TUYỂN
=> 3 nhân viên nữ (18-25) Làm việc tại 7 Lương Thế Vinh, TP Huế (bên cạnh Khách Sạn Hoàng Đế)
- Từ 8h đến 21h
- Từ 13h đến 21h
- Từ 4h30 đến 21h
=> Lương thỏa thuận + thưởng+ nhiều ưu đãi khác
=> Chi tiết xin liên hệ tại 70 Đinh Tiên Hoàng, TP... Xem tiếp
Tuyển NV bán hàng

Cty Quảng Cáo Đại Hữu – Tuyển nhân viên Thiết Kế Quảng Cáo – 0913602352

Công ty quảng cáo Đại Hữu - Tuyển dụng:

Số lượng, vị trí tuyển: 03 Thiết kế quảng cáo.

1, Mô tả công việc:
Ngành nghề: Thiết kế, Quảng cáo.
Nơi làm việc: Việc làm Huế.
Thiết kế pano, bảng hiệu, banner, tờ rơi, card visit,...

2, Yêu cầu công việc:
Thông thạo các phần mềm... Xem tiếp
Cty Quảng Cáo Đại Hữu – Tuyển nhân viên Thiết Kế Quảng Cáo – 0913602352

Tiền đây chứ đâu………

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn muốn kiếm thêm thu nhập đây nhé! Quán Bình 3 - Trịnh Công Sơn Cần tuyển 10 nhân viên phục vụ làm 8h - 23h[ Bao ăn ở tại quán. Lương 3,4 triệu] 30 nhân viên phục vụ Làm theo ca - Ca làm việc: 08h - 16h30, 16h - 23h [ lương 1,7 triệu ], 17h - 23h hoặc 18h -... Xem tiếp

Tin mới đăng

Bán đất thổ cư trung tâm Phú Bài

Đất có thẻ đỏ, chính chủ, thổ cư.
Diện tích: rộng 10m x dài 20m
Thửa đất quay mặt hướng Nam; đường rộng 15m.
Địa điểm: khu quy hoạch phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, đường Nguyễn Khoa Văn (cạnh Bưu điện Hương Thủy đi vào vài trăm mét).
Ai có nhu cầu xin... Xem tiếp

Công ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapback

Công ty chúng tôi sản xuất, may, in và thêu các loại nón mũ:
-Nón du lịch, nón thể thao, nón trẻ em, nón tai bèo (bucket), nón lưỡi trai, nón nửa đầu
-Nón cáp, nón kết, nón vành, nón đầu bằng, nón cao bồi, nón hiphop (nón snapback).
-Chất liệu vải kaki 100% cotton, kaki 35-65%, kaki cào nhung,... Xem tiếp
Công ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapbackCông ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapbackCông ty làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón tai bèo, nón cáp, mũ lưỡi trai, mũ hiphop, mũ snapback