int(1444600935)

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ biên chế công chức năm 2012 và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang;
Trên cơ sở xem xét chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu tuyển dụng biên chế sự nghiệp của các đơn vị trường học trực thuộc huyện Phú Vang; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp
- Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 cho các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện là: 2.603 biên chế.
- Số biên chế hiện có: 2.408 biên chế
- Số biên chế chưa sử dụng: 195 biên chế.
- Số biên chế tuyển dụng cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015 là: 95 biên chế.
2. Điều kiện tuyển dụng
2.1 Quy định chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.
Ghi chú: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2 Vị trí tuyển dụng
- Ngạch Giáo viên tiểu học: Số lượng 43 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học từ đại học trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;
- Ngạch Giáo viên mầm non: Số lượng 50 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non từ cao đẳng trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;
- Ngạch Kế toán viên: Số lượng 02 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ đại học trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
3. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng
3.1 Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3.2 Nội dung xét tuyển:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3.3. Cách tính điểm xét tuyển
- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
4.4.Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
4. Hồ sơ tuyển dụng viên chức:
- Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẩu quy định.
- Bản khai lý lịch theo mẫu qui định có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đăng ký dự tuyển công tác.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch, ngành dự tuyển; khi trúng tuyển phải xuất trình bảng chính để kiểm tra; Sổ đăng ký hộ khẩu.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Các loại giấy tờ liên quan chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo qui định.
5. Thời gian xét tuyển:
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2015.
- Xét tuyển: từ ngày 30/10/2015 đến hết ngày 10/11/2015.
- Dự kiến thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 15/11/2015.
Ghi chú: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, người trúng tuyển không đến làm thủ tục theo quy định thì Hội đồng tuyển dụng viên chức Huyện sẽ huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và xét bổ sung người tiếp theo trong danh sách đăng ký xét tuyển.
- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Phú Vang.
(Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang - ĐT: 054.3859092)
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các trường học trực thuộc huyện Phú Vang năm 2015./.
Mọi người xem chi tiết thông tin tại link:
http://phuvang.thuathienhue.edu.vn/imgs/ke-hoach-tuyen-dung-2015-giao-duc.pdf
Like Page Garasales.com để nhận thông tin nhanh nhất!

Tiền đây chứ đâu………

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn muốn kiếm thêm thu nhập đây nhé! Quán Bình 3 - Trịnh Công Sơn Cần tuyển 10 nhân viên phục vụ làm 8h - 23h[ Bao ăn ở tại quán. Lương 3,4 triệu] 30 nhân viên phục vụ Làm theo ca - Ca làm việc: 08h - 16h30, 16h - 23h [ lương 1,7 triệu ], 17h - 23h hoặc 18h -... Xem tiếp

Tuyển cộng tác viên / khách sỉ

Mình có công việc làm tại nhà, kiếm tiền tiêu đây ạ, không đa cấp, không lừa đảo, không di chuyển, không cần nhận hang về nhà nên không lo tồn hàng nhé! 🙂 🙂 🙂
Đối tượng: học sinh, sinh viên, nv văn phòng, mẹ bỉm sữa…
Chăm chỉ kiếm ngày 100-200k là bình thường!!
Ai quan... Xem tiếp

Tuyen cong tac vien

Hi!xin chao cac ban,mjh là le nhung
Mjh can tuyen cong tac vien lam vao thoi jan ranh,doi tuong la hoc sinh,sinh vien,nguoi noi tro,co thoi gian ranh de kiem them thu nhap,ban lo ngai ton hang hay ton nhieu chi phi ship,nhung cac ban dung lo,ben mjnh dam bao k ton hang,ho tro ship,k ap dat thoi jan,loi nhuan cao,ai cung co the lam d.
Neu ai co nhu cau... Xem tiếp

DAI-ICHI LIFE HUẾ TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng :
💁VỊ TRÍ:
- Trưởng nhóm
- Tư vấn tài chính
💁SỐ LƯỢNG: 10 người
- Trưởng nhóm : 2
- Tư vấn tài chính : 8
⌛️THỜi GIAN LÀM VIỆC
- Toàn thời gian và bán thời gian ( Làm thêm )
💃🏼 QUYỀN LỢI:
- Được đi du lịch.
- Được thưởng quý, năm.
- Được hưởng... Xem tiếp
DAI-ICHI LIFE HUẾ TUYỂN DỤNG

Tin mới đăng

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI PHÚ LỘC_ HUẾ

Cho thuê mặt bằng diện tích 100m2,chưa tính đất vườn, rộng 10m.
Thích hợp làm văn phòng đại diện,hoặc trưng bày, kinh doanh điện thoại di động...
Nằm ngay mặt tiền đường thị trấn Phú Lộc, trên tuyến đường quốc lộ 1A.
Địa chỉ 213 Lý Thánh Tông thị trấn Phú Lộc, huyện Phú... Xem tiếp

KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !

Chào mọi người !

Mình là Kiến trúc sư với 10 năm kinh nghiệm tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công công trình xây dựng và làm hồ sơ xin phép xây dựng Nhà ở và Công trình dân dụng. 

Mọi người có nhu cầu về tư vấn thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kỹ... Xem tiếp
KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !KIẾN TRÚC SƯ – Tư vấn, thiết kế, lập hồ sơ xin phép xây dựng, thi công hoàn thiện Nhà ở !

BÁN NHÀ

Cần bán nhà đường Minh mạng , p Thủy Xuân , Tp Huế . Dt 340 m2 . ( 10 x34 ) đất ở 100% . Nhà 2 tầng có 12 phòng đang hoạt động nhà nghỉ . Có đường hậu phía sau xe ô tô có thể vào được . Ai cần xem chi tiết LH 0972870870

MÁY DÁN THÙNG CARTON

Công ty Thanh Bình - chuyên cung cấp máy dán thùng carton, tự động dán băng keo các mặt trên dưới của thùng Carton.

Công dụng của máy dán thùng carton:
Tự động dán các mặt trên dưới của thùng Carton
Kích thước máy: L 1160 X W 886 X H 1585
Kích thước cửa sản phẩm: L 150 - ∞ , W 120 - 480,... Xem tiếp
MÁY DÁN THÙNG CARTONMÁY DÁN THÙNG CARTONMÁY DÁN THÙNG CARTON

MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG

Công ty Thanh Bình chuyên cung cấp máy đai niềng thùng dùng để đai niềng các kiện hàng để tạo sự ổn định sản phẩm trong bao bì đóng gói, đai niềng các sản phẩm thành các lốc.
Thông số kỹ thuật của máy đai niềng thùng:
Kích thước máy: 895 X 565 X 735
Khối lượng máy: 60 kg
Lực... Xem tiếp
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNGMÁY ĐAI NIỀNG THÙNGMÁY ĐAI NIỀNG THÙNG