Anh Quyen

Anh Quyen

int(1460710029)

Tuyển nhân viên kinh doanh tại Huế

Mô tả công việc:

Phụ trách hoạt động kinh doanh trong địa bàn được giao
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt giữa công ty và khách hàng.
Củng cố khách hàng cũ. Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các khách hàng trong khu vực được giao.
Gia tăng doanh số trong khu vực thông qua việc... Xem tiếp
Tuyển nhân viên kinh doanh tại Huế