Nguyen Thao

Nguyen Thao

int(1449224330)

CÔNG TY TNHH MTV VK STAR TUYỂN NHÂN SỰ

1 Giám Đốc điều hành, quản lý nhân sự
1 Trợ lý Giám đốc
1 Kỹ sư công nghệ thông tin
50 nhân viên làm việc văn phòng và trình diễn áo dài sân khấu
Yêu cầu :
Các vị trí Giám đốc điều hành, Trợ lý giám đốc, tốt nghiệp đại học chuyên nghành các trường kinh tế tài chính, Kỹ... Xem tiếp