Tem Thỏ

Tem Thỏ

int(1464021721)

Tuyển dụng Trình Dược Viên

Công ty TNHH MTV Dược phẩm và Thiết bị y tế PHƯỚC LỘC tuyển dụng:
- Vị trí: Trình Dược Viên
- Số lượng: 3 người
- Mô tả công việc:
+ Phụ trách bán hàng theo từng khu vực được phân công.
+ Chăm sóc, xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng
+ Xây dựng và thực hiện lộ trình... Xem tiếp
Tuyển dụng Trình Dược Viên