Linh Than

Linh Than

int(1486154937)

Tuyển Trợ Lý Tiếng Hàn Tại Huế Hoặc Đà Nẵng

Số lượng: 02 người

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Phiên dịch thành thạo tiếng Hàn sang Tiếng Việt và ngược lại

– Giao tiếp, nhận order và feedback từ khách hàng.

– Làm báo cáo liên quan.

– Marketing online ở một số trang tiếng Hàn.

– Thực hiện các yêu cầu của quản lý và hỗ... Xem tiếp