Lê Văn Anh Tuấn

Lê Văn Anh Tuấn

int(1445242819)

Nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại OPPO tại siêu thị điện thoại

Cần tuyển 2 Promotion Girl - điện thoại OPPO.
1 Đại diện cho OPPO tư vấn bán hàng tại Bách KHoa IT Mart 197 Bà Triệu
1 Đại điện cho OPPO tư vấn bán hàng tại Cửa Hàng Quốc Cường - La Sơn - Phú Lộc.
* Yêu Cầu:
- Nữ tuổi từ 18 - 23 (chưa có gia đình)
- Bắt buộc có trình độ học... Xem tiếp
Nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại OPPO tại siêu thị điện thoại
int(1443658376)

Nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại OPPO tại các siêu thị điện thoại

[Cần tuyển GẤP] 2 Promotion Girl - điện thoại OPPO.
1 Đại diện cho OPPO tư vấn bán hàng tại Bách KHoa IT Mart 197 Bà Triệu
1 Đại điện cho OPPO tư vấn bán hàng tại Cửa Hàng Quốc Cường - La Sơn - Phú Lộc.
* Yêu Cầu:
- Nữ tuổi từ 18 - 23 (chưa có gia đình)
- Bắt buộc có trình độ học... Xem tiếp
Nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại OPPO tại các siêu thị điện thoại