Dai Ca Chim

Dai Ca Chim

int(1459352604)

Tuyển dụng nhân viên

Cafe-phòng trà Mục Đồng tuyển dụng:
- nhân viên phục vụ nữ theo ca hoặc theo buổi ( yêu cầu ngoại hình)
- nhân viên bảo vệ, yêu cầu học kỹ thuật
Lương thoả thuận theo năng lực theo ngoại hình
Mọi thắc mác vui lòng liên hệ 0903597679 or 0905051185