Kil Trần

Kil Trần

int(1456426070)

[TUYỂN NHÂN VIÊN] Mỹ Phẩm HQ cần tuyển 2 NV nữ làm việc bán thời gian tại shop

[TUYỂN NHÂN VIÊN] Mỹ Phẩm HQ cần tuyển 2 NV nữ làm việc bán thời gian tại shop. Thông tin chi tiết như sau:

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
🌻Nhân viên Sale và Ship: 1 Nữ
🌟CÔNG VIỆC:
- Chịu trách nhiệm giữ cho khuôn viên shop... Xem tiếp
[TUYỂN NHÂN VIÊN] Mỹ Phẩm HQ cần tuyển 2 NV nữ làm việc bán thời gian tại shop