Quoc Viet Huynh

Quoc Viet Huynh

int(1488912363)

Ở Huế hoặc Đà Nẵng có ai biết cửa hàng nào bán chậu đen nhựa dẻo mềm không ? Thank All.

Ở Huế hoặc Đà Nẵng có ai biết cửa hàng nào bán chậu đen nhựa dẻo mềm không ? Thank All.
Ở Huế hoặc Đà Nẵng có ai biết cửa hàng nào bán chậu đen nhựa dẻo mềm không ?
Mình cần mua 150 chậu. Cao 360 x đáy chậu 270 x đường kính miệng chậu 360.
Thank All.
Ở Huế hoặc Đà Nẵng có ai biết cửa hàng nào bán chậu đen nhựa dẻo mềm không ? Thank All.