Son Dinh LE

Son Dinh LE

int(1451348532)

Khách sạn Imperial Hotel – Hoàng Cung ( Hoàng Đế) 08-hùng vương huế cần tuyển một giám sát nhà hàng

Giám sát nhà hàng:
Yêu cầu:
Số lượng: 1
- Giới tính: Nam
Độ tuổi :23-35 tuổi
- Có kiến thức trong lĩnh vực F&B.
- Giao tiếp tốt Tiếng Anh, biết thêm ngoại ngữ khác là lợi thế.
- Có khả năng lãnh đạo, tổ chức tốt; có khả năng bao quát và nhạy bén trong công việc.
-... Xem tiếp
Khách sạn Imperial Hotel – Hoàng Cung ( Hoàng Đế) 08-hùng vương huế cần tuyển một giám sát nhà hàng