Kay Lee

Kay Lee

int(1449311049)

Khách sạn Ngọc Hương Huế tuyển dụng

Khách sạn Ngọc Hương Huế tuyển dụng những ví trí sau:
1. Nhân viên buồng phòng
- Đối tượng : nam, nữ
- Yêu cầu : Có nghiệp vụ về buồng phòng
kinh nghiệm làm việc ở khách sạn
2. Nhân viên Bảo vệ
- Đối tượng : Nam, nữ
- Yêu cầu : có kinh nghiệm
- Ưu tiên người có kinh nghiệm,... Xem tiếp
Khách sạn Ngọc Hương Huế tuyển dụng