Cáo Gấu

Cáo Gấu

int(1461073354)

Cần tuyển giáo viên tiếng Anh

Mình cẩn tuyển 1 giáo viên Sư Phạm Anh, hoặc ai học Anh tốt có khả năng đứng lớp. Ai cảm thấy có thể làm việc cùng mình thì PM ạ. Dạy ở Trung Tâm Anh Ngữ ở Đà Nẵng nha mấy bạn. Biểu tượng cảm xúc smile cám ơn