Michael Phương

Michael Phương

int(1449059259)

Tuyển giáo viên tiếng Anh

Trung tâm cần gấp 1 người tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh dạy 16 người, tuần 3 buổi, 1 buổi 110p, có nghỉ giải lao 10p, 1 buổi 170k. Vậy là tuần 3 buổi, trên 2 triệu/tháng.
Dạy ngang trình độ luyện thi đại học.
Liên hệ thầy Phương : 0905232695