Châu Trình

Châu Trình

int(1455899806)

Khách sạn New Star & Nhà hàng Aroma Tuyển dụng

Khách sạn New Star & Nhà hàng Aroma Tuyển dụng

Cần tuyển một số nhân viên vị trí sau:
1/ Nhân viên Bảo vệ (1 nhân viên)
2/ Bếp trưởng Nhà hàng (1 nhân viên)
3/ Ca trưởng Nhà hàng (1 nhân viên)
4/ Nhân viên Phục vụ ( 2 nhân viên)
Địa chỉ nạp Hồ sơ: 34 - 36 Chu Văn An
Mọi thắc mắc... Xem tiếp
Khách sạn New Star & Nhà hàng Aroma Tuyển dụng