Minh Tùng

Minh Tùng

int(1451074339)

Tuyển dụng

CÔNG TY CP FRIT PHÚ XUÂN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Để phục vụ cho hoạt động sản xuất, Công ty CP FRIT PHÚ XUÂN có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với các tiêu chí và điều kiện như sau :
1. Vị trí tuyển dụng :
- Kế toán trưởng : số lượng 1 người.
- Phụ trách kinh doanh : số lượng 1... Xem tiếp