Tuyển Sinh Âu Lạc

Tuyển Sinh Âu Lạc

int(1448380311)

TUYỂN SINH LỚP MAY ÁO DÀI, ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP MAY CÔNG NGHIỆP
|Trung tâm hợp tác đào tạo nghề may Scavi – Âu Lạc|

• Tuyển sinh liên tục, khai giảng ngày 05 hàng tháng
• Đối tượng: tuổi từ 16 – 35
• Hỗ trợ thủ tục, đi lại và nhà ở miễn phí cho học sinh

1. Lớp may công nghiệp:
• Thời gian đào... Xem tiếp
TUYỂN SINH LỚP MAY ÁO DÀI, ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU…
int(1448352745)

TUYỂN SINH LỚP MAY CÔNG NGHIỆP, MAY QUẦN ÂU, MAY ÁO DÀI, MAY SƠ MI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP MAY CÔNG NGHIỆP
|Trung tâm đào tạo nghề may Scavi – Âu Lạc|
* Tuyển sinh liên tục và khai giảng vào ngày 5 hàng tháng.
* Đối tượng: Nam, nữ có độ tuổi từ 18 đến 35.
* Đào tạo 3 tháng, thực hành trên dây chuyền hiện đại, cam kết có việc làm sau khi tốt... Xem tiếp
TUYỂN SINH LỚP MAY CÔNG NGHIỆP, MAY QUẦN ÂU, MAY ÁO DÀI, MAY SƠ MI