Aromahue Aromarestaurant

Aromahue Aromarestaurant

int(1456587166)

Khách sạn New Star & Nhà hàng Aroma Tuyển dụng

Khách sạn New Star & Nhà hàng Aroma Tuyển dụng
Cần tuyển một số nhân viên vị trí sau:
1/ Nhân viên Bảo vệ (1 nhân viên Làm việc tại Khách sạn Trường Giang)
2/ Bếp trưởng Nhà hàng (1 nhân viên)
3/ Ca trưởng Nhà hàng (1 nhân viên)
4/ Nhân viên Phục vụ ( 2 nhân viên)
5/ Nhân viên làm bếp... Xem tiếp
Khách sạn New Star & Nhà hàng Aroma Tuyển dụng