Thi Nguyen Khoa

Thi Nguyen Khoa

int(1486397202)

Cần sang tiệm áo cưới

Tiệm mới mở không có người quản lý. Tôi muốn sang lại tiệm áo cưới tại 25 Điện Biên Phủ. Huế
Tiệm đang kinh doanh, trang trí sẳn sang xong thì hoạt động tiếp luôn. Mặt bằng đẹp, rộng rãi. Bảo đảm nhìn là mê luôn. Lien hệ: 0935363118